Om

BonOne AB är ett enmansföretag som drivs av Björn Nilson.

Björn har varit verksam som programmerare sedan 1988. Hans främsta merit är i form av programmerare/delägare i Algori AB där Didakt, en schemaläggningsapplikation för skola, utvecklats (1993-2008).

Han var verksam i ett långvarigt konsultuppdrag för IKEA IT (2008-2012) där fokus dels låg på MHS (artiklar, databashantering) och dels på en webbapplikation för handdator som stöd för artikelinventeringar.

Sedan 2012 driver han BonOne AB där det primära är utveckling av mobila och webbaserade applikationer. Ett par appar har det blivit, två baserad på Jesper Halls böcker, “Schackma Gandhi får en idé” o “Schackma Gandhi och gudabråket” , barnboksappen ”Hitta barnen!” och en app för ekonomisystemet Ad Manus.  Fårappen, visar fårens liv på en gård i Småland, publicerades våren 2017. Han har studier på grundnivå inom matematik, datalogi och numerisk analys på Lunds Universitet (1986-1990).

Leave a Reply