I Maharadjans fängelsehåla sitter Schackma Gandhi och försöker lära jättespindlarna att spela schack. Det går inte bra. Hur han än försöker förklara spelets regler skakar de bara på sina stora huvuden. En dag blir Gandhi befriad från sin fångenskap av en vit svan. Den är utsänd av guden Brahma, skaparen. Han har tröttnat på den konflikt som rasat i flera tusen år mellan gudinnorna Saraswati och Durga om vad som är viktigast, att tänka eller att göra. För att få slut på kivet har Brahma bestämt att tvisten ska avgöras med ett parti schack, och Gandhi får i uppgift att träna gudinnorna inför den stora matchen. Det här är den andra delen i serien om Schackma Gandhi, och den officiella läroboken för tävlingen Schack4an.

Appen baseras på Jesper Halls bok, Schackma Gandhi och gudabråket, som är den andra i serien om och den officiella läroboken för tävlingen Schack4an.